Filur Vendil
2021
             Scarlet Knight                   Asta Brick
                                                                      Super Arnie 

Ägare:
Easy KB

In i träning 16 september 2022

Oktober:
Tömkördes mycket i inledningen av månaden och sattes därefter i vagn. Skötte sig på bästa vis och i månadsskiftet har han joggat fem varv på innerplan som mest.

September:
En väldigt trevlig kille som påminner om Insider i modellen. Vi har påbörjat inkörning och han kommer att komma i vagn under oktober.