TRANSPORTER

   

Transporter
Våren 2019 införskaffades en ny en tvåhästars Umebuss. De flesta transporterna sker i bussen, men har jag många till start, hakar jag på släp.

�r du intresserad av att k�pa eller s�lja h�st, h�r av dig till mig.

Olle