TRANSPORTER

   

Transporter
Vid årsskiftet 2015/16 införskaffades en ny en tvåhästars Umebuss och ett tvåhästars släp. De flesta transporterna sker i bussen, men har jag många till start, hakar jag på  släpet. 

�r du intresserad av att k�pa eller s�lja h�st, h�r av dig till mig.

Olle